Ebook Kỹ thuật số thực hành - Huỳnh Đắc Thắng

Cuốn sách Kỹ thuật số thực hành có 9 chương: Hệ thống đếm và mã, Đại số logic, Các cổng logic cơ bản, Flip-Flop, Các hệ logic tổ hợp thông dụng, Các hệ logic dây thông dụng, Bộ nhớ, Chuyển đổi tín hiệu, Mạch định thời gian; phục vụ cho học viên đang theo học ngành Điện tử, Viễn thông, Tin học, Tự động hóa, Đo lường, Điều khiển, Vật lý... Vì cuốn sách mang tính chất thực hành nên đã được lược bỏ toàn bộ những vấn đề thuần túy toán học hoặc quá trình đi sâu vào chuyên ngành mà chú ý nhiều đến khía cạnh kỹ thuật, đặc biệt là giới thiệu và hướng dẫn thực hành những vi mạch số thông dụng nhất hiện nay.