• Ebook Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vi - Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường: Phần 2 - Nguyễn Thị Sơn - Trần Lệ Minh

  Ebook Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vi - Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường: Phần 2 - Nguyễn Thị Sơn - Trần Lệ Minh

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vi - Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường", phần 2 trình bày các nội dung: Vi sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường; thí nghiệm xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học; phần phụ lục giới thiệu các dụng cụ, thiết bị sử dụng trong thí nghiệm hóa sinh ứng...

   111 p vinhuni 22/09/2017 28 1

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vi - Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường: Phần 1 - Nguyễn Thị Sơn - Trần Lệ Minh

  Ebook Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vi - Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường: Phần 1 - Nguyễn Thị Sơn - Trần Lệ Minh

  Phần 1 cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vi - Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường" trình bày các nội dung: Hóa sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật môi trường và những ai đang nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học môi trường và các cán bộ kỹ...

   34 p vinhuni 22/09/2017 25 1

 • Ebook Xử lý nước thải công nghiệp: Phần 2

  Ebook Xử lý nước thải công nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 9 đến chương 22, trình bày về hấp thụ, lọc qua màng, ô xy hoá, khử phốt pho, xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh học, xử lý cặn, những chất bẩn đặc trưng cần xử lý có trong nước thải của loại sản xuất công nghiệp, các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm,... Mời các bạn...

   77 p vinhuni 22/09/2017 23 0

 • Ebook Xử lý nước thải công nghiệp: Phần 1

  Ebook Xử lý nước thải công nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách gồm nội dung 8 chương đầu tài liệu: Giới thiệu khái quát về các hệ thống và quy trình, tiền xử lý và xử lý sơ bộ nước thải, trung hòa, keo tụ, khử kim loại nặng, lắng và tuyển nổi, trao đổi ion, khử các chất hữu cơ bay hơi trong nước thải bằng làm thoáng.

   67 p vinhuni 22/09/2017 26 1

 • Sổ tay hướng dẫn thực hành tập huấn và truyền thông môi trường & BDKH tại cộng đồng: Phần 1

  Sổ tay hướng dẫn thực hành tập huấn và truyền thông môi trường & BDKH tại cộng đồng: Phần 1

  Mời các bạn cùng tìm hiểu kiến thức cơ bản về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu; một số văn bản pháp luật và chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu được trình bày cụ thể trong cuốn "Sổ tay hướng dẫn thực hành tập huấn và truyền thông môi trường & BĐKH tại cộng đồng: Phần 1".

   64 p vinhuni 22/09/2017 21 0

 • Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh: Phần 2

  Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh: Phần 2

  Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh: Phần 2 sẽ nối tiếp phần 1 trình bày các vấn đề cơ bản về vệ sinh môi trường. Giúp học sinh nắm được tầm quan trọng của vệ sinh môi trường đối với đời sống.

   37 p vinhuni 22/09/2017 29 0

 • Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt (Tái bản lần thứ 6)

  Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt (Tái bản lần thứ 6)

  Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của công tác phòng chống bão lụt cho các địa phương và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, Cục Quản lý Môi trường Y tế đã tái bản lần 6 cuốn "Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt" này, trong đó có bổ sung các thông tin và kiến thức mới phù hợp với công tác phòng...

   39 p vinhuni 22/09/2017 22 0

 • Sổ tay hướng dẫn thực hành tập huấn và truyền thông môi trường & BDKH tại cộng đồng: Phần 2

  Sổ tay hướng dẫn thực hành tập huấn và truyền thông môi trường & BDKH tại cộng đồng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Sổ tay hướng dẫn thực hành tập huấn và truyền thông môi trường & BDKH tại cộng đồng" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để biết được một số thông tin cơ bản về sử dụng chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn; phân loại rác thải tại nguồn; sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả trong gia đình;...

   107 p vinhuni 22/09/2017 21 0

 • Sổ tay hướng dẫn cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình

  Sổ tay hướng dẫn cấp nước và trữ nước an toàn hộ gia đình

  Nước sạch và Vệ sinh môi trường là nhu cầu cơ bản của mọi người dân, là điều kiện hết sức cần thiết và quan trọng đối với cuộc sống con người và là một trong những chỉ tiêu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Mục đích của tài liệu này nhằm giới thiệu và hướng dẫn cho Chính quyền và cán bộ cấp xã (Hội phụ nữ,...

   60 p vinhuni 22/09/2017 29 0

 • Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh: Phần 1

  Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh: Phần 1

  Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT - Nước, rác thải và vệ sinh nhằm hướng dẫn cho giáo viên như là một công cụ để giúp cho giáo viên dạy cho học sinh về nước, rác thải và vệ sinh. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sổ tay để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   36 p vinhuni 22/09/2017 25 0

 • Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chung các dự án phát triển

  Đánh giá tác động môi trường (ĐGTĐMT) là một công cụ dùng để phòng ngừa và kiểm soát các tác động môi trường do việc phát triển kinh tế-xã hội tạo ra. Sổ tay hướng dẫn ĐGTĐMT chung được soạn với mục đích góp phần chi tiết hóa công tác ĐGTĐMT ở Việt Nam. Cuốn Sổ tay hướng dẫn được soạn làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan và cá nhân...

   147 p vinhuni 22/09/2017 32 0

 • Giáo trình Thủy lực tập I - GS.TS. Vũ Văn Tảo

  Giáo trình Thủy lực tập I - GS.TS. Vũ Văn Tảo

  Giáo trình Thủy lực tập trọn bộ gồm 19 chương, được chia làm 02 tập. Tập I gồm 9 chương trình bày các nội dung kiến thức về thủy tĩnh học, dòng chảy ra khỏi lỗ và vòi - dòng tia, chuyển động không ổn định trong ống có áp - hiện tượng nước và sự dao động của khối nước trong tháp điều áp,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   365 p vinhuni 22/02/2017 46 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số