• Ebook Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Phần 1

  Ebook Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xu thế phát triển chung của kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI, quan hệ kinh tế quốc tế và trật tự kinh tế thế giới hai thập niêm đầu thế kỷ XXI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   338 p vinhuni 06/01/2017 6 0

 • Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 2

  Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hành trang thời đại kinh tế tri thức", phần 2 - Hành trang ở thời đại kinh tế tri thức cung cấp cho người học các kiến thức: Năng lực tiếp thu tri thức, năng lực tiếp thu và xử lý thông tin, tư duy và năng lực diễn đạt tư duy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   274 p vinhuni 06/01/2017 5 0

 • Ebook Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Phần 2

  Ebook Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xu thế phát triển kinh tế của các khu vực và các nước chủ yếu, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   396 p vinhuni 06/01/2017 6 0

 • Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 1

  Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế" giới thiệu một số kinh nghiệp quốc tế về phát triển khu chế suất như: Khu chế suất và cải cách chính sách, kinh nghiệm của Ngân hàng thế giới về khu chế suất, kinh nghiệm của thế giới về khu chế suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p vinhuni 06/01/2017 7 0

 • Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 1

  Ebook Hành trang thời đại kinh tế tri thức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hành trang thời đại kinh tế tri thức" cung cấp cho người đọc các kiến thức về thời đại kinh tế tri thức như: Sự thách đố của thời đại kinh tế tri thức, năng lực thành công trong xã hội, năng lực dưới tầm nhìn thời đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   175 p vinhuni 06/01/2017 6 0

 • Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 2

  Ebook Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh nghiệm thế giới về sự phát triển khu chế suất và đặc khu kinh tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số đặc khu kinh tế và các thành phố ven biển ở Trung Quốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   233 p vinhuni 06/01/2017 7 0

 • Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21: Phần 2

  Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ những năm đầu thế kỷ 21, chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế ở Việt Nam, phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng. Mời các bạn cùng tham...

   119 p vinhuni 06/01/2017 6 0

 • Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường: Phần 1

  Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường: Phần 1

  Cuốn sách "Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường" gợi lên đọc những cách nhìn mới, làm rõ nhiều vấn đề chính sách kinh tế cho các nhà lãnh đạo nhà nước, các viên chức cố vấn kinh tế, các quan chức nhà nước trung ương và đại phương, các nhà doanh nghiệp, các học giả,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   138 p vinhuni 06/01/2017 5 0

 • Ebook Chuyển đổi kinh tế ở Liên bang Nga - Lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Chuyển đổi kinh tế ở Liên bang Nga - Lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Chuyển đổi kinh tế ở Liên bang Nga - Lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số vấn đề cơ bản của các nền kinh tế chuyển đổi, những vấn đề chuyển đổi kinh tế của Liên bang Nga. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p vinhuni 06/01/2017 9 0

 • Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21: Phần 1

  Ebook Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 21" cung cấp cho người đọc các nội dung: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở nước ta trong thập niên đầu thế kỷ 21 - Khái niệm, thực trạng và giải pháp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp và nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp. Mời...

   108 p vinhuni 06/01/2017 5 0

 • Ebook Chuyển đổi kinh tế ở Liên bang Nga - Lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Chuyển đổi kinh tế ở Liên bang Nga - Lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chuyển đổi kinh tế ở Liên bang Nga - Lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm", phần 2 cùng cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chuyển đổi kinh tế của Liên Bang Nga, kinh tế - xã hội của Liên bang Nga triển vọng và những bài học kinh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   156 p vinhuni 06/01/2017 6 0

 • Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường: Phần 2

  Ebook Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Những nhiệm vụ của quá độ kinh tế nhìn từ quan điểm chính trị, lời cuối tâm thư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p vinhuni 06/01/2017 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số