• Ebook Giáo dục và đào tạo - Chìa khóa của sự phát triển (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Giáo dục và đào tạo - Chìa khóa của sự phát triển (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giáo dục và đào tạo - Chìa khóa của sự phát triển" do TS. Đinh Văn Ân và Hoàng Thu Hòa đồng chủ biên cung cấp cho người đọc tổng quan kiến thức và kinh nghiệm giáo dục trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p vinhuni 23/11/2016 13 2

 • Ebook Giáo dục và đào tạo - Chìa khóa của sự phát triển (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Giáo dục và đào tạo - Chìa khóa của sự phát triển (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tình hình đổi mới quản lý cung ứng dịch vụ giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hơn 20 năm qua (1986-2007), phát huy tác dụng của bộ phận giáo dục và đào tạo trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội. Mời các bạn tham khảo.

   67 p vinhuni 23/11/2016 15 1

 • Ebook Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục Giá trị sống - Kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý: Phần 1

  Ebook Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục Giá trị sống - Kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý: Phần 1

  Cuốn tài liệu tập huấn “Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục giá trị sống - Kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý” được thiết kế cho khóa tập huấn 2 ngày. Cuốn tài liệu gồm 3 tiểu chủ đề, đó là Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề: Giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống và, giao tiếp ứng xử trong quản...

   56 p vinhuni 23/11/2016 12 0

 • Tài liệu Quản lí hướng nghiệp ở cấp trung học: Phần 1

  Tài liệu Quản lí hướng nghiệp ở cấp trung học: Phần 1

  Tài liệu “Quản lí hướng nghiệp ở cấp trung học” được biên soạn trong khuôn khổ Chương trình Hướng nghiệp mà tổ chức VVOB Việt Nam và hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An đang hợp tác thực hiện nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kĩ năng về hướng nghiệp và quản lý hướng nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý hướng nghiệp của hai tỉnh. Tài liệu...

   74 p vinhuni 23/11/2016 14 0

 • Tài liệu Quản lí hướng nghiệp ở cấp trung học: Phần 2

  Tài liệu Quản lí hướng nghiệp ở cấp trung học: Phần 2

  Phần 2 của "Tài liệu Quản lí hướng nghiệp ở cấp trung học" gồm có các nội dung chính: Những kiến thức và kĩ năng cơ bản về quản lí hướng nghiệp ở cấp trung học, mẫu kế hoạch bài giảng, và phụ lục. Tài liệu bao gồm các nội dung lí thuyết, các ví dụ và các hướng dẫn áp dụng lí thuyết. Đối tượng sử dụng có thể là các nhà quản lí...

   88 p vinhuni 23/11/2016 10 0

 • Ebook Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục Giá trị sống - Kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý: Phần 2

  Ebook Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục Giá trị sống - Kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý: Phần 2

  Nội dung chính trong phần 2 của cuốn tài liệu này gồm có: Mô đun 1 - Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục giá trị sống trong giai đoạn hiện nay, mô đun 2 - Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề giáo dục kỹ năng sống trong giai đoạn hiện nay, mô đun 3 - Kỹ năng giao tiếp ứng xử của Hiệu trưởng trường THCS trong công tác quản lý. Mời các...

   68 p vinhuni 23/11/2016 9 0

 • Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 1

  Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 1

  Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 1 gồm có các nội dung sau: Những vấn đề đổi mới giáo dục hướng nghiệp ở cấp trung học theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); một số cơ sở lí thuyết của giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học; tổ chức phát triển chương trình, nội dung,...

   98 p vinhuni 23/11/2016 11 0

 • Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 2

  Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 2

  Tài liệu tập huấn Đổi mới giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học: Phần 2 đề cập đến vấn đề tổ chức, quản lí công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học trong giai đoạn tới. Tài liệu có tham khảo các nguồn tư liệu liên quan đến công tác giáo dục hướng nghiệp của các tác giả trong và ngoài nước, các nguồn thông tin quản lí...

   74 p vinhuni 23/11/2016 11 0

 • Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11: Phần 1

  Ebook Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng giải nhanh bài tập Hóa học 11" do Cù Thanh Toàn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và phương pháp giải các bài tập về: Sự điện li, nhóm nitơ, nhóm cacbon, đại cương về hóa hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo

   134 p vinhuni 23/11/2016 7 0

 • Ebook Kiến thức cơ bản Hóa học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Kiến thức cơ bản Hóa học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kiến thức cơ bản Hóa học 11" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hiđrocacbon no, hiđrocacbon thơm - nguồn hiđrocacbon thiên nhiên, dẫn xuất halogen - ancol phenol, anđehit xeton - axitcacboxylic. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p vinhuni 23/11/2016 8 0

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11 (tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hidrocacbon no, idrocacbon không no, hidrocacbon thơm, các nguồn hidrocacbon thiên nhiên hệ thống hóa về hidrocacbon, dãn xuất halogen - ancol - phenol,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p vinhuni 23/11/2016 13 1

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11 (tái bản lần thứ hai): Phần 1

  "Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội phát hành được biên soạn theo chương trình mới Hóa học 11. Sách gồm 9 chương, mỗi chương đều có cấu trúc: Tóm tắt lý thuyết căn bản, các đề bài được sắp xếp theo thứ tự bài, hướng dẫn giải. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   62 p vinhuni 23/11/2016 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số