• Ebook Chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" trình bày những nội dung chính sau đây: Những vấn đề về quyền lực chính trị và cầm quyền; Hệ thống chính trị và các thể chế chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   304 p vinhuni 21/06/2024 31 0

 • Ebook Chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Chính trị học - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau đây: Những vấn đề về văn hóa chính trị và con người chính trị; Những vấn đề về tư tưởng chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   157 p vinhuni 21/06/2024 32 0

 • Ebook Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: Phần 1

  Ebook Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: Phần 1

  Cuốn sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông trình bày 21 Quy chuẩn kỹ thuật viễn thông, phần 1 ebook gồm có các quy chuẩn sau: QCVN 2: 2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số; QCVN 3: 2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số; QCVN 4: 2010/BTTTT Quy...

   358 p vinhuni 21/06/2024 12 0

 • Ebook Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: Phần 2

  Ebook Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông: Phần 2

  Phần 2 cuốn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông gồm có những nội dung: QCVN 12: 2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động GSM (pha 2 và 2+); QCVN 13: 2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1X băng tần 800 MHz; QCVN 14: 2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-lx; QCVN 15:...

   446 p vinhuni 21/06/2024 12 0

 • Giáo trình Luật hợp đồng (phần chung): Phần 1

  Giáo trình Luật hợp đồng (phần chung): Phần 1

  Giáo trình Luật hợp đồng (phần chung): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm hợp đồng; tự do ý chí- cơ sở triết học của hợp đồng; nghĩa vụ; khái niệm, đặc điểm và chức năng của luật hợp đồng; các nguyên tắc cơ bản của luật hợp đồng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p vinhuni 21/06/2024 15 0

 • Giáo trình Luật hợp đồng (phần chung): Phần 2

  Giáo trình Luật hợp đồng (phần chung): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Luật hợp đồng (phần chung): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như phân loại hợp đồng; giao kết hợp đồng; hợp đồng vô hiệu; hiệu lực của hợp đồng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   245 p vinhuni 21/06/2024 13 0

 • Ebook Cơ sở lý luận báo chí truyền thông (In lần thứ 3): Phần 1

  Ebook Cơ sở lý luận báo chí truyền thông (In lần thứ 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý luận báo chí truyền thông" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Truyền thông và quá trình truyền thông, những vấn đề chung của báo chí, báo chí - Loại hình hoạt động thông tin chính trị - xã hội; chức năng của báo chí, nguyên tắc hoạt động báo chí, vấn đề giai cấp và tự do báo chí. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   154 p vinhuni 21/06/2024 41 0

 • Ebook Cơ sở lý luận báo chí truyền thông (In lần thứ 3): Phần 2

  Ebook Cơ sở lý luận báo chí truyền thông (In lần thứ 3): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cơ sở lý luận báo chí truyền thông" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Báo chí và luật pháp, hiệu quả báo chí, lao động sáng tạo trong hoạt động báo chí, nhà báo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p vinhuni 21/06/2024 44 0

 • Ebook Thuật ngữ báo chí - truyền thông: Phần 1

  Ebook Thuật ngữ báo chí - truyền thông: Phần 1

  Cuốn sách "Thuật ngữ báo chí - truyền thông" do TS. Phạm Thành Hưng biên soạn được tổ chức như một thế nghiệm ban đầu nhằm hướng tới một cuốn từ điển báo chí - truyền thông sắp tới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   145 p vinhuni 21/06/2024 16 0

 • Ebook Thuật ngữ báo chí - truyền thông: Phần 2

  Ebook Thuật ngữ báo chí - truyền thông: Phần 2

  Cuốn sách "Thuật ngữ báo chí - truyền thông" giới thiệu những từ ngữ quen dùng trong hoạt động báo chí. Sách được soạn theo cấu trúc một từ điển giản yếu, xếp các thuật ngữ theo trật tự ABC để tiện lợi cho tra cứu tham khảo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   183 p vinhuni 21/06/2024 13 0

 • Giáo trình Các thể loại báo chí chính luận - Nghệ thuật: Phần 1

  Giáo trình Các thể loại báo chí chính luận - Nghệ thuật: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật" do PGS.TS. Dương Xuân Sơn biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Lý luận chung về thể loại và thể loại báo chí, một số vấn đề về thể ký trong báo chí và văn học, phóng sự, ký chân dung, ký chính luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p vinhuni 21/06/2024 13 0

 • Giáo trình Các thể loại báo chí chính luận - Nghệ thuật: Phần 2

  Giáo trình Các thể loại báo chí chính luận - Nghệ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn 2 cuốn giáo trình "Các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật" cung cấp cho người đọc các nội dung: Ghi nhanh, câu chuyện báo chí, tiểu phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p vinhuni 21/06/2024 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vinhuni