• Giáo trình Trắc địa: Phần 1

  Giáo trình Trắc địa: Phần 1

  Giáo trình "Trắc địa" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như các phương pháp biểu thị bề mặt quả đất; những kiến thức cơ bản về phép đo và sai số đo; các phép đo cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p vinhuni 19/04/2024 1 0

 • Giáo trình Trắc địa: Phần 2

  Giáo trình Trắc địa: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Trắc địa" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như xây dựng lưới khống chế mặt bằng; xây dựng lưới khống chế độ cao; đo vẽ chi tiết bản đồ; sử dụng bản đồ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p vinhuni 19/04/2024 1 0

 • Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 1

  Cuốn Bài tập Nguyên lý kế toán được biên soạn nhằm giúp người học nắm rõ được những nguyên tắc, phương pháp kế toán và có thể vận dụng thành thạo các phương pháp kế toán trong các tình huống thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

   56 p vinhuni 19/04/2024 1 0

 • Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Ebook Bài tập Nguyên lý kế toán: Phần 2

  Nội dung cuốn sách "Bài tập Nguyên lý kế toán" gồm 3 phần: phần 1 trình bày tổng quan chung về kế toán và các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính; các phương pháp kế toán; bài tập tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   34 p vinhuni 19/04/2024 2 0

 • Ebook Hỏi đáp về Logistics: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về Logistics: Phần 1

  Cuốn sách "Hỏi đáp về Logistics" phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm về logistics; vận tải; trung tâm logistics; giao nhận; chính sách, pháp luật và hợp tác quốc tế về logistics. Mời các bạn cùng tham khảo!

   171 p vinhuni 19/04/2024 1 0

 • Ebook Hỏi đáp về Logistics: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về Logistics: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Hỏi đáp về Logistics" phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như doanh nghiệp dịch vụ logistics; công nghệ, đào tạo; logistics tại các địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p vinhuni 19/04/2024 2 0

 • Ebook Sinh thái cơ sở: Phần 1

  Ebook Sinh thái cơ sở: Phần 1

  Cuốn sách "Sinh thái cơ sở" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như mở đầu về môn sinh thái học; sinh thái học cá thể; sinh thái học quần thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p vinhuni 19/04/2024 1 0

 • Ebook Sinh thái cơ sở: Phần 2

  Ebook Sinh thái cơ sở: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Sinh thái cơ sở" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như sinh thái học quần xã; hệ sinh thái và các chức năng của hệ sinh thái; sinh thái môi trường và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   192 p vinhuni 19/04/2024 1 0

 • Ebook Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông: Phần 1

  Ebook Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông: Phần 1

  Cuốn sách "Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như những vấn đề chung về tổ chức sản xuất và tổ chức sản xuất trong xây dựng giao thông; thiết kế tổ chức xây dựng; tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền; lập tiến độ sản xuất trong xây dựng;...Mời các bạn cùng tham...

   179 p vinhuni 19/04/2024 1 0

 • Ebook Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông: Phần 2

  Ebook Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như tổ chức lao động và bảo hộ lao động trong xây dựng giao thông; tổ chức vận chuyển trong xây dựng giao thông; tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng; tổ chức điều hành sản xuất. Mời các bạn...

   56 p vinhuni 19/04/2024 1 0

 • Ebook Tự động hoá sản xuất: Phần 1

  Ebook Tự động hoá sản xuất: Phần 1

  Cuốn sách "Tự động hoá sản xuất" phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như tự động hoá quá trình sản xuất; các hệ thống điều khiển tự động; cơ cấu định hướng phôi dạng phễu; cơ cấu phôi dạng ổ tích; cơ cấu cấp phôi rung động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p vinhuni 19/04/2024 1 0

 • Ebook Tự động hoá sản xuất: Phần 2

  Ebook Tự động hoá sản xuất: Phần 2

  Cuốn sách "Tự động hoá sản xuất" phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như dây chuyền tự động; tự động hoá quá trình kiểm tra; tự động hoá quá trình lắp ráp; nhà máy tự động hoá; an toàn lao động trong sản xuất tự động hoá;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   106 p vinhuni 19/04/2024 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vinhuni
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvinhuni200vi