• Giáo trình Luyện thép lò thổi ôxy: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Trí Phúc, TS. Bùi Anh Hòa

  Giáo trình Luyện thép lò thổi ôxy: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Trí Phúc, TS. Bùi Anh Hòa

  Giáo trình "Luyện thép lò thổi ôxy" cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản, những tiến bộ về khoa học kỹ thuật mới và xu hướng phát triển trong tương lai của luyện thép lò thổi. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung: Tổng quan về luyện thép lò thổi ôxy, nguyên lý luyện thép lò thổi ôxy, thiết bị và xưởng luyện thép lò thổi ôxy,......

   185 p vinhuni 27/06/2017 0 0

 • Giáo trình Công nghệ và thiết bị cán thép hình: Phần 2 - Đào Minh Ngừng

  Giáo trình Công nghệ và thiết bị cán thép hình: Phần 2 - Đào Minh Ngừng

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Công nghệ và thiết bị cán thép hình", phần 2 trình bày các nội dung: Thiết kế lỗ hình trục cán, sản phẩm thép hình, hiệu quả kinh tế sản xuất thép cán. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên, cán bộ kỹ thuật dùng trong nghiên cứu và thực tiễn sản xuất.

   163 p vinhuni 27/06/2017 0 0

 • Giáo trình Công nghệ và thiết bị cán thép hình: Phần 1 - Đào Minh Ngừng

  Giáo trình Công nghệ và thiết bị cán thép hình: Phần 1 - Đào Minh Ngừng

  (BQ) Phần 1 cuốn giáo trình "Công nghệ và thiết bị cán thép hình" của tác giả Đào Minh Ngừng trình bày các nội dung: Cơ sở lý thuyết quá trình cán, máy cán và thiết bị chính, thiết bị cơ khí hóa quá trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p vinhuni 27/06/2017 0 0

 • Giáo trình Luyện thép lò thổi ôxy: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Trí Phúc, TS. Bùi Anh Hòa

  Giáo trình Luyện thép lò thổi ôxy: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Trí Phúc, TS. Bùi Anh Hòa

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Luyện thép lò thổi ôxy", phần 2 trình bày các nội dung chương 4 - công nghệ luyện thép lò thổi ôxy, chương 5 - Xử lý môi trường và sử dụng lại phế thải. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên, các cán bộ khoa học kỹ thuật ở các nhà máy sản xuất và các nghiên cứu sinh sinh dùng làm...

   115 p vinhuni 27/06/2017 0 0

 • Ebook Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế" do GS.TS. Bùi Xuân Lưu biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thực trạng bảo hộ nông nghiệp ở Việt Nam, một số giải pháp bảo hộ hợp lý nông nghiệp trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Mời...

   211 p vinhuni 26/06/2017 1 0

 • Ebook Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế" do TS. Đoàn Năng biên soạn trình bày các nội dung: Những đặc điểm cơ bản của tư pháp quốc tế, vấn đề xung đột pháp luật và việc áp dụng pháp luật nước ngoài, quy chế pháp lý của người nước ngoài trong tư pháp quốc tế, quy chế pháp lý của pháp nhãn trong tư pháp quốc...

   177 p vinhuni 26/06/2017 2 0

 • Ebook Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế" do GS.TS. Bùi Xuân Lưu biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: bảo hộ và các phương thức bảo hộ nông nghiệp, xu hướng bảo hộ nông nghiệp trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p vinhuni 26/06/2017 1 0

 • Ebook Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số vấn đề cơ bản về tư pháp quốc tế", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quy chế pháp lý của quốc gia, các tổ chức quốc tế liên chính phủ trong tư pháp quốc tế; tố tụng dân sự quốc tế, giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài,... Mời các bạn cùng tham...

   142 p vinhuni 26/06/2017 2 0

 • Ebook Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng: Phần 1

  Ebook Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng: Phần 1

  Ebook Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng của TS. Lê Thu Hà trình bày quá trình hình thành và phát triển của luật tố tụng dân sự Việt Nam, những nội dung và điểm mới cơ bản của bộ luật tố tụng dân sự, bình luận và phân tích một số điểm mới trong tố tụng dân sự, bình luận các tình...

   204 p vinhuni 26/06/2017 1 0

 • Ebook Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng: Phần 2

  Ebook Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng: Phần 2

  Cuốn sách "Bình luận khoa học một số vấn đề của pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn áp dụng" được biên soạn dựa trên sự tập hợp, hệ thống những bài nghiên cứu, trao đổi của tác giả TS. Lê Thu Hà hiện đang công tác tại Học viện Tư pháp về những vấn đề phát sinh khi áp dụng luật tố tụng dân sự vào quá trình giải quyết vụ việc...

   243 p vinhuni 26/06/2017 1 0

 • Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 1

  Ebook Việt Nam với WTO (Chuyên đề số 01/2007): Phần 1

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ấn phẩm chuyên đề Việt Nam với WTO. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của WTO; những cơ hội, thách thức kinh nghiệm đối với Việt Nam trong tiến trình tham gia WTO; vấn đề hoàn thiện pháp luật và đổi mới công tác pháp lý, tư pháp, hoạt động kinh tế, thương...

   121 p vinhuni 26/06/2017 1 0

 • Ebook Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 1

  Ebook Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế: Phần 1

  Trong tiến trình chủ động xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta thì giai đoạn từ năm 1986 đến nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc và trình độ phát triển cao của nền ngoại giao Việt Nam, đồng thời phản ánh bước ngoặt phát triển của nước ta theo đường lối...

   162 p vinhuni 26/06/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số