• Ebook Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất: Phần 1 - Hà Huy Giáp

  Ebook Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất: Phần 1 - Hà Huy Giáp

  Sách "Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất" của tác giả Hà Huy Giáp viết về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua các hoạt động và tư tưởng của Bác với chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo cộng sản chủ nghĩa, đạo lí làm người và các việc làm của Người. Mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung đầu tiên qua phần 1 sau đây.

   131 p vinhuni 06/01/2017 39 0

 • Ebook Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất: Phần 2 - Hà Huy Giáp

  Ebook Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất: Phần 2 - Hà Huy Giáp

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất" của tác giả Hà Huy Giáp gồm các nội dung: Hồ Chủ tịch và đạo đức cách mạng; Hồ Chủ tịch và cách mạng giải phóng dân tộc; Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất.

   89 p vinhuni 06/01/2017 36 0

 • Ebook Bác Hồ với Hà Nội: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Bác Hồ với Hà Nội: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Hà Nội tự hào là mảnh đất được gắn bó với Bác nhiều hơn cả. Đây là nơi Bác đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, là nơi Bác đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thúc giục cả nước đứng lên giữ gìn nền độc lập dân tộc,... Cuốn sách "Bác Hồ với Hà Nội" sau đây sẽ giới thiệu những bài viết...

   175 p vinhuni 06/01/2017 28 0

 • Ebook Bác Hồ với quê hương Nghệ An: Phần 1 - NXB Nghệ An

  Ebook Bác Hồ với quê hương Nghệ An: Phần 1 - NXB Nghệ An

  Cuốn sách "Bác Hồ với quê hương Nghệ An" tập hợp những bài viết, lời nói của Bác Hồ về quê hương Nghệ An từ khi Người còn hoạt động ở nước ngoài đến tháng 7-1969.

   91 p vinhuni 06/01/2017 34 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc: Phần 1 - Minh Đức

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc: Phần 1 - Minh Đức

  Phần 1 cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc" đi nghiên cứu nội dung và nghệ thuật trong thơ Bác ở các nội dung: Thơ bác và quan niệm cách mạng của bác Hồ về thơ, tính Đảng Cộng sản và chủ nghĩa hiện thực xã hội.

   133 p vinhuni 06/01/2017 40 1

 • Ebook Bác Hồ với quê hương Nghệ An: Phần 2 - NXB Nghệ An

  Ebook Bác Hồ với quê hương Nghệ An: Phần 2 - NXB Nghệ An

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Bác Hồ với quê hương Nghệ An" gồm các bài viết: Lược ghi lời nói chuyện với cán bộ và đồng bào xã Nam Liên 9-12-1961; lược ghi lời nói chuyện với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm ở Nghệ Tĩnh; lược ghi lời nói chuyện với cán bộ và công nhản nhà máy cơ khí Vinh 9-12-1961; lược ghi lời nói chuyện với...

   81 p vinhuni 06/01/2017 30 0

 • Ebook Bác Hồ với Hà Nội: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Bác Hồ với Hà Nội: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Nội dung cuốn sách "Bác Hồ với Hà Nội" của các tác giả Nguyễn Hoàng Điệp, Phương Thanh, Hoàng Anh sẽ giới thiệu đến bạn đọc những bài viết về những năm tháng hoạt động, cống hiến và tình cảm của Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội. Mời bạn đọc cùng tham khảo những bài viết đầu tiên qua phần 1 sau đây.

   173 p vinhuni 06/01/2017 26 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc: Phần 2 - Minh Đức

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc: Phần 2 - Minh Đức

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc" đi nghiên cứu nội dung và nghệ thuật trong thơ Bác ở các nội dung: Tình cảm thiên nhiên, mặt trái xã hội và bức tranh sự thật qua tập "Nhật ký trong tù", một số vấn đề về nghệ thuật sáng tạo trong thơ Bác.

   137 p vinhuni 06/01/2017 33 0

 • Ebook Bác Hồ - thời học trò thông minh: Phần 2 - Chu Trọng Huyến

  Ebook Bác Hồ - thời học trò thông minh: Phần 2 - Chu Trọng Huyến

  Tiếp nối mạch kể chuyện ở phần 1, phần 2 cuốn sách "Bác Hồ - thời học trò thông minh" của Chu Trọng Huyến tiếp tục kể về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc Người đi học ở quê nhà đến khi Người 15 tuổi, theo cha và Kinh thành Huế tiếp tục học tập.

   49 p vinhuni 06/01/2017 33 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cõi vĩnh hằng bất tử: Phần 2 - TS. Nguyễn Đức Trạch

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cõi vĩnh hằng bất tử: Phần 2 - TS. Nguyễn Đức Trạch

  Cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cõi vĩnh hằng bất tử" của TS. Nguyễn Đức Trạch nghiên cứu sự nghiệp hoạt động cách mạng củ chủ tịch Hồ Chí Minh trên 5 khía cạnh: Nhà yêu nước, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản Quốc tế; nguyên lí nhân quả của Hồ Chí Minh, chủ nghĩa anh hùng cáhc mạng; học thuyết về mô hình nhà nước và...

   84 p vinhuni 06/01/2017 31 1

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cõi vĩnh hằng bất tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Đức Trạch

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cõi vĩnh hằng bất tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Đức Trạch

  Cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cõi vĩnh hằng bất tử" của TS. Nguyễn Đức Trạch là kết quả nghiên cứu tổng hợp về hoạt động của Bác Hồ theo thời gian ở xa Tổ quốc. Trở về nước, Bác là lãnh tụ thiên tài của chiến tranh nhân dân, đã lãnh đạo toàn dân cả nước ta đánh thắng hai đế quốc to Pháp và Mỹ ở nửa sau của thế kỷ XX, rất...

   180 p vinhuni 06/01/2017 20 1

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và cách viết: Phần 1 - Viện Ngôn ngữ học

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và cách viết: Phần 1 - Viện Ngôn ngữ học

  Nội dung cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và cách viết" nhằm tìm hiểu về cách nói, cách viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những lời chỉ giáo, cách viết báo, sáng tác văn học, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp cụ thể được thể hiện qua việc dùng từ, đặt câu ... để lí giải cái chung và cái riêng trong phong cách...

   161 p vinhuni 06/01/2017 48 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số