• Ebook Sổ tay 6: Kỹ năng làm giảng viên - Phần 1

  Ebook Sổ tay 6: Kỹ năng làm giảng viên - Phần 1

  Nội dung của ebook "Kỹ năng làm giảng viên" trình bày về nguyên lý học tập và thay đổi hành vi, khả năng học và ghi nhớ thông tin, quy trình thay đổi hành vi và các kỹ năng cần có trong việc điều hành của giảng viên.

   18 p vinhuni 21/09/2017 36 2

 • Ebook Sổ tay 6: Kỹ năng làm giảng viên - Phần 2

  Ebook Sổ tay 6: Kỹ năng làm giảng viên - Phần 2

  Nội dung của ebook "Kỹ năng làm giảng viên" trình bày về nguyên lý học tập và thay đổi hành vi, khả năng học và ghi nhớ thông tin, quy trình thay đổi hành vi và các kỹ năng cần có trong việc điều hành của giảng viên.

   23 p vinhuni 21/09/2017 34 2

 • Ebook Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông: Phần 1

  Cuốn sách này được biên soạn trong phạm vi các dự án cải cách giáo dục của Việt Nam về đào tạo giáo viên và phát triển giáo dục trung học phổ thông. Các tác giả là chuyên gia quốc tế của dự án. Nội dung sách đề cập đến cơ sở lý luận và thực tiễn, các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học cũng như một số quan điểm, phương pháp và...

   98 p vinhuni 13/07/2017 49 2

 • Ebook Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách sẽ trình bày một số quan điểm, phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo. Mong rằng đây là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các các GV, để có thể vận dụng phù hợp vào việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT cũng như cho các GV cốt cán, các cán bộ chỉ đạo trong việc cải tiến công tác...

   89 p vinhuni 13/07/2017 46 2

 • Giáo trình Giáo dục định hướng Phần 1 - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

  Giáo trình Giáo dục định hướng Phần 1 - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

  Giáo trình Giáo dục định hướng - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cấu trúc gồm 4 phần. Trinh bày tổng quan về Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (HUI), các quy định chung, thư viện và các dịch vụ cơ bản và những điều cần biết khi học tập tại trường Đại học Công nghiệp TPHCM (HUI). Giáo trình Giáo dục định hướng Phần 1 này gồm nội dung của phần...

   121 p vinhuni 26/06/2017 38 1

 • Giáo trình Giáo dục định hướng Phần 2 - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

  Giáo trình Giáo dục định hướng Phần 2 - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

  Giáo trình Giáo dục định hướng - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cấu trúc gồm 4 phần. Trinh bày tổng quan về Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (HUI), các quy định chung, thư viện và các dịch vụ cơ bản và những điều cần biết khi học tập tại trường Đại học Công nghiệp TPHCM (HUI). Giáo trình Giáo dục định hướng Phần 2 này gồm nội dung của phần...

   83 p vinhuni 26/06/2017 38 1

 • Giáo trình Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

  Giáo trình Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

  Giáo trinh Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được biến soạn với các nôi dung: Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu cơ bản, hướng dẫn áp dụng NKCEPUD trong điều kiện thực tế Việt Nam, phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   146 p vinhuni 26/06/2017 44 1

 • Giáo trình Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trong trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trong trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trong trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Phần 2 trình bày về tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trong trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Giáo dục.

   33 p vinhuni 26/06/2017 38 1

 • Giáo trình Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trong trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trong trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Giáo trình Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trong trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: Phần 1 nhằm giúp các bạn biết được những kiến thức cơ bản về lý luận đào tạo trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề, vị trí hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, các yêu cầu xác định mục tiêu, nội dung...

   63 p vinhuni 26/06/2017 48 2

 • Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo: Phần 2

  Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo: Phần 2

  Cẩm nang Đổi mới trong lãnh đạo - Phần 2 trình bày nội dung về phản hồi kết quả công việc như: Giới thiệu về phản hồi kết quả công việc, tiến trình phản hồi kết quả công việc, kỹ thuật phản hồi mang tính xây dựng. Cẩm nang này có thể được sử dụng như là một tài liệu tham khảo trong quá trình quản lý, hoặc là một tài liệu tập huấn...

   70 p vinhuni 26/06/2017 32 2

 • Ebook Hiệu trưởng trường trung học cơ sở với vấn đề đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh: Phần 2

  Ebook Hiệu trưởng trường trung học cơ sở với vấn đề đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh: Phần 2

  Nội dung phần 2 trình bày về vấn đề Hiệu trưởng quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh trong bối cảnh tiếp cận năng lực. Nội dung chính trong phần này gồm có: Một số nguyên tắc chỉ đạo và yêu cầu năng lực đối với Hiệu trưởng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh trong bối cảnh tiếp cận năng lực, một số...

   75 p vinhuni 26/06/2017 33 0

 • Ebook Những vấn đề chung của Giáo dục học: Phần 1

  Ebook Những vấn đề chung của Giáo dục học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề chung của Giáo dục học" giới thiệu tới người học các nội dung: Giáo dục là một hiện tượng xã hội, Giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển của cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p vinhuni 26/06/2017 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số