• Tài liệu tập huấn Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lí: Phần 1

  Tài liệu tập huấn Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lí: Phần 1

  Cuốn tài liệu tập huấn “Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục Giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lý” được thiết kế cho khóa tập huấn 2 ngày. Cuốn tài liệu gồm 3 tiểu chủ đề, đó là Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề: Giáo dục Giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống, và giao tiếp ứng xử...

   71 p vinhuni 13/07/2017 42 0

 • Ebook Em phải đến Harvard học kinh tế (Tập 2): Phần 2

  Ebook Em phải đến Harvard học kinh tế (Tập 2): Phần 2

  Cô gái Lưu Diệc Đình người Trung Quốc, 18 tuổi cùng một lúc trúng tuyển bốn trường Đại học danh tiếng ở Mỹ, trong đó có trường Đại học Harvard, với mức học bổng toàn phần mỗi năm hơn 30 nghìn USD. Thông tin này lan tỏa và trở thành làn sóng gây chấn động mạnh mẽ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Em phải đến Harvard học kinh tế"...

   289 p vinhuni 13/07/2017 36 2

 • Ebook Em phải đến Harvard học kinh tế (Tập 1): Phần 2

  Ebook Em phải đến Harvard học kinh tế (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Em phải đến Harvard học kinh tế (Tập 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thời kỳ trung học cơ sở - Cố gắng giữ vững hướng tiến lên, món quà mới của ba - Giáo dục con trong thời kỳ chống đối; đóng phim trời xanh tham gia hoạt động xã hội; giai đoạn phổ thông trung học - Dần dần thành...

   187 p vinhuni 13/07/2017 35 1

 • Ebook Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học: Phần 1

  Ebook "Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học" gồm có 2 nội dung chính, đó là: Các khái niệm cơ bản về giới và sự vận dụng trong công tác hướng nghiệp, lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p vinhuni 13/07/2017 31 0

 • Ebook Em phải đến Harvard học kinh tế (Tập 2): Phần 1

  Ebook Em phải đến Harvard học kinh tế (Tập 2): Phần 1

  Em phải đến Harvard học kinh tế là cuốn sách tường thuật và tổng kết lại những kinh nghiệm nuôi dạy con cái từ lúc lọt lòng cho đến khi thành tài của Lưu Vệ Hoa và Trương Hân Vũ, mẹ và cha dượng của cô bé Lưu Diệc Đình - “cô gái Harvard” - thần tượng học tập của giới trẻ Trung Quốc. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   303 p vinhuni 13/07/2017 38 2

 • Ebook Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học" trình bày một số phụ lục như: Các khái niệm cơ bản về giới có liên quan, các văn bản pháp quy về giới, một số nội dung về hướng nghiệp, các yếu tố giới ảnh hưởng đến công tác hướng nghiệp, đáp án các phiếu bài tập. Mời các bạn tham khảo.

   34 p vinhuni 13/07/2017 29 0

 • Tài liệu tập huấn Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lí: Phần 2

  Tài liệu tập huấn Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và giao tiếp ứng xử trong quản lí: Phần 2

  Nội dung chính trong phần 2 trình bày 2 nội dung chính, đó là: Hiệu trưởng trường trung học với vấn đề giáo dục kĩ năng sống trong giai đoạn hiện nay, kĩ năng giao tiếp ứng xử của Hiệu trưởng trường trung học trong công tác quản lí giáo dục. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   79 p vinhuni 13/07/2017 33 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến: Phần 1 - Đỗ Hoàng Linh

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến: Phần 1 - Đỗ Hoàng Linh

  Cuốn "Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến" sẽ giới thiệu với bạn đọc về chặng đường kháng chiến lịch sử vô cùng gian khổ và anh dũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19 - 12 - 1946 đến khi về lại Thủ đô Hà Nội 14 - 10 - 1954. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung đầu tiên qua...

   111 p vinhuni 06/01/2017 48 3

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến: Phần 2 - Đỗ Hoàng Linh

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến: Phần 2 - Đỗ Hoàng Linh

  Tiếp nối nội dung phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung tiếp theo cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến" của tác giả Đỗ Hoàng Linh qua phần 2 sau đây. Nội dung cuốn sách giới thiệu chặng đường kháng chiến lịch sử vô cùng gian khổ và anh dũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946...

   109 p vinhuni 06/01/2017 43 2

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 2) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 2) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung chính của tập 2 là tác phẩm trình bày các tư tưởng chủ yếu của chủ nghĩa Mác, những tác phẩm nghiên cứu nhiệm vụ của những người Mác-xít Nga, những tác phẩm về kinh tế và một số tác phẩm viết cho độc giả là công nhân.

   440 p vinhuni 19/10/2016 63 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 4) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 4) - NXB Chính trị Quốc gia

  Các tác phẩm trong tập 4 được V.I.Lê nin viết trong thời gian hoạt động khẩn trương cho việc xây dựng một Đảng vô sản kiểu mới, vạch ra những nguyên tắc cơ bản của cương lĩnh đảng và đấu tranh chống lại chủ nghĩa xét lại ở Nga trên trường quốc tế.

   371 p vinhuni 19/10/2016 51 1

 • Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 1) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 1) - NXB Chính trị Quốc gia

  Nội dung tập 1 đi sâu phân tích, theo quan điểm mác-xít chế độ kinh tế-xã hội đất nước vào cuối thế kỷ XIX, xác định những nhiệm vụ cơ bản của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Đảng dân chủ-xã hội Nga, trong đó có nhiệm vụ phải thành lập một đảng mác-xít ở Nga.

   440 p vinhuni 19/10/2016 46 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số