• Ebook Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt: Phần 1

  Ebook Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt: Phần 1

  Cuốn sách “Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt” gồm 4 chương chính. Chương 1 giới thiệu và phương pháp luận. Chương 2 phân tích mức sinh và xu hướng sinh hiện tại của Việt Nam qua số liệu của các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Chương 3 trình bày...

   64 p vinhuni 27/10/2017 26 1

 • Ebook Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt: Phần 2

  Ebook Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Mức sinh và mức chết ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt" gồm một số biểu tổng hợp, các phụ lục, các biểu phân tích, các hình phân tích, và một số bản đồ dân số Việt Nam. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo hữu ích cho những nhà hoạch định chính...

   212 p vinhuni 27/10/2017 21 1

 • Ebook Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp: Phần 1

  Ebook Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp: Phần 1

  Cuốn tài liệu “Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp” cung cấp các thông tin cần thiết về hướng nghiệp và một số kĩ năng tư vấn hướng nghiệp cho tập huấn viên Hội Phụ nữ và cha mẹ học sinh. Phần 1 của ebook này gồm có những nội dung sau: Một số vấn đề chung về tư vấn hướng nghiệp, các kĩ năng và liệu pháp tư...

   38 p vinhuni 20/04/2017 31 1

 • Ebook Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục: Phần 1

  Ebook Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục: Phần 1

  Tài liệu cung cấp cho người đọc những kiến thức và kỹ năng cơ bản về xã hội hóa công tác giáo dục thông qua 2 phần. Phần 1 trình bày tổng quan về xã hội hóa công tác giáo dục như: Một số cách hiểu hiện nay, khái niệm xã hội hóa công tác giáo dục, nội dung công tác xã hội hóa giáo dục, ý nghĩa công tác xã hội hóa giáo dục. Mời các bạn cùng...

   26 p vinhuni 20/04/2017 28 1

 • Ebook Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp: Phần 2

  Ebook Kĩ năng tư vấn cá nhân về lựa chọn và phát triển nghề nghiệp: Phần 2

  Phần 2 của ebook gồm có mẫu kế hoạch bài giảng và phần phụ lục. Nội dung phần này hỗ trợ tập huấn viên xây dựng bài giảng và tiến hành tập huấn nhân rộng thuận lợi, đạt kết quả, đồng thời cung cấp thông tin bổ sung để tập huấn viên tham khảo và sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p vinhuni 20/04/2017 28 1

 • Ebook Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục: Phần 2

  Ebook Tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục: Phần 2

  Phần 2 trình bày về vấn đề tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội. Những nội dung chính trong phần này: Tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội nhằm thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục; mối quan hệ gia đình, nhà trường và cộng đồng từ thực tế địa phương; một số giải pháp nhằm...

   58 p vinhuni 20/04/2017 34 1

 • Ebook Xã hội dân sự ở malaysia và Thái Lan: Phần 2

  Ebook Xã hội dân sự ở malaysia và Thái Lan: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Xã hội dân sự ở Thái Lan, xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan - Những so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p vinhuni 22/02/2017 49 1

 • Ebook Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan: Phần 1

  Ebook Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan" do TS. Lê Thị Thanh Hương làm chủ biên giới thiệu tới người đọc các kiến thức về xã hội dân sự hay xã hội công dân, xã hội dân sự ở Malaysia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p vinhuni 22/02/2017 48 1

 • Ebook Nghiên cứu nhu cầu nông dân: Phần 1 – NXB Thống kê

  Ebook Nghiên cứu nhu cầu nông dân: Phần 1 – NXB Thống kê

  Cuốn sách “Nghiên cứu nhu cầu nông dân” là tổng hợp các kế quả nghiên cứu về đánh giá nhu cầu nông dân được thực hiện bởi “Dự án hỗ trợ Cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, VIE/98/004”. Phần 1 cuốn sách trình bày tóm lược những kết quản nghiên cứu, giới thiệu và phương pháp, thông tin nhân khẩu...

   92 p vinhuni 19/10/2016 36 2

 • Ebook Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo: Phần 2 - NXB Tư pháp

  Ebook Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo: Phần 2 - NXB Tư pháp

  Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" có các nội dung như: chính sách hổ trợ đất sản xuất đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo - đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở đất, miễn thuế sử dụng đất Nông nghiệp, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi cho người...

   76 p vinhuni 19/10/2016 25 2

 • Ebook Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo: Phần 1 - NXB Tư pháp

  Ebook Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo: Phần 1 - NXB Tư pháp

  Ebook "Chính sách của Nhà nước hỗ trợ người nghèo" tập trung giới thiệu: chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, ghi nợ lệ phí trước bạn nhà ở, đất ở, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,... Phần 1 giới thiệu về chuẩn hộ nghèo và các chính sách...

   111 p vinhuni 19/10/2016 31 3

 • Ebook Nghiên cứu nhu cầu nông dân: Phần 2 – NXB Thống kê

  Ebook Nghiên cứu nhu cầu nông dân: Phần 2 – NXB Thống kê

  Phần 2 cuốn sách “Nghiên cứu nhu cầu nông dân” nối tiếp nội dung của phần 1 trình bày các nội dung: Hợp tác xã và hội nông dân, tín dụng, thông tin truyền thông cho nông dân, các nhà cung cấp dịch vụ công, nghiên cứu tài liệu về các cuộc phỏng vấn nhu cầu của nông dân Việt Nam, đề cương nghiên cứu định tính về nhu cầu và vấn đề của...

   109 p vinhuni 19/10/2016 35 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số