• Ebook Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

  Ebook Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

  Ebook Đại số tuyến tính: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên) trình bày những nội dung cơ bản sau định thức, định nghĩa phép thể, nghịch thể, dấu của phép thế, khái niệm ma trận, định nghĩa và tính chất của định thức, khai triển định thức, định thức con, phần bù đại số, khai triển định thức theo một dòng, không gian vecttơ, tài liệu...

   181 p vinhuni 22/09/2017 51 1

 • Ebook Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

  Ebook Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên)

  Ebook Đại số tuyến tính: Phần 2 - TS. Nguyễn Duy Thuận (chủ biên) tiếp tục giới thiệu tới các bạn những nội dung kiến thức về ma trận, ma trận của một ánh xạ tuyến tính, ma trận vuông cấp N, dạng song song tuyến tính, dạng toàn phương, một số bài toán về quy hoạch tuyến tính, phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng, mối quan hệ giữa ma...

   204 p vinhuni 22/09/2017 35 0

 • Ebook Toán rời rạc (Tập 1): Phần 2

  Ebook Toán rời rạc (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách “Toán rời rạc: Tập 1- Lý thuyết" nối tiếp nội dung phần 1 trình bày các nội dung: Bài toán tổ hợp tối ưu, đồ thị hữu hạn và ứng dụng, những khái niệm cơ bản về logic toán, ôtômát hữu hạn và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p vinhuni 22/09/2017 51 0

 • Ebook Toán rời rạc (Tập 1): Phần 1

  Ebook Toán rời rạc (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách “Toán rời rạc: Tập 1 - Lý thuyết” trình bày các nội dung: Tập hợp và ánh xạ, bài toán đếm, bài toán liệt kê, bài toán tồn tại. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   102 p vinhuni 22/09/2017 46 1

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung của 4 chương cuối (từ chương 5 đến chương 8) bao gồm: Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên và quy luật số lớn, mẫu ngẫu nhiên, ước lượng đặc trưng của tổng thể, kiểm định giả thiết thống kê. Đây không chỉ là tài liệu hữu ích dành cho sinh...

   149 p vinhuni 22/09/2017 44 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" có cấu trúc gồm 8 chương được sắp xếp theo thứ tự chặt chẽ giúp giúp học sinh hiểu rõ hơn các khái niệm, các công thức cơ bản và các phương pháp xác xuất để nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung của 4 chương đầu tiên bao gồm: Lý thuyết của biến...

   95 p vinhuni 22/09/2017 19 0

 • Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Tập 2 - Phần 2

  Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Tập 2 - Phần 2

  Nối tiếp cho phần 1, nội dung phần 2 của ebook "Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS" Tập 2 trình bày về phân tích cụm, khái niệm và ứng dụng phân tích cụm, các thuật ngữ và tham số thống kê trong phân tích cụm và tiến hành phân tích cụm.

   102 p vinhuni 21/09/2017 28 0

 • Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Tập 2 - Phần 1

  Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Tập 2 - Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook "Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS" Tập 2 trình bày về việc tiến hành phân tích hồi qui Binary Logistic, đánh giá độ tin cậy của các thang đo, phân tích nhân số, mô hình phân tích nhân số, các tham số thống kê trong phân tích nhân số và phân tích biệt số.

   89 p vinhuni 21/09/2017 31 0

 • Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi Đại số 10 (Tập 2): Phần 1

  Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi Đại số 10 (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bồi dưỡng học sinh giỏi Đại số 10 (Tập 2)" trình bày các nội dung chương 4 - Bất đẳng thức, bất phương trình bao gồm: Bất đẳng thức, bất phương trình, nhị thức bậc nhất, bất phương trình - hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p vinhuni 13/07/2017 45 0

 • Ebook Giải bài tập Đại số 10: Phần 1

  Ebook Giải bài tập Đại số 10: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Giải bài tập Đại số 10" giới thiệu tới người đọc kiến thức căn bản, phương pháp giải bài tập và bài tập làm thêm về: Mệnh đề - tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai, phương trình - Hệ phương trình. Mời các bạn tham khảo.

   54 p vinhuni 13/07/2017 48 2

 • Ebook Giải bài tập Đại số 10: Phần 2

  Ebook Giải bài tập Đại số 10: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Giải bài tập Đại số 10" giới thiệu tới người đọc kiến thức căn bản, phương pháp giải bài tập và bài tập làm thêm về: Bất đẳng thức, bất phương trình, thống kê, cung và góc lượng giác, công thức lượng giác. Mời các bạn tham khảo.

   72 p vinhuni 13/07/2017 43 2

 • Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi Đại số 10 (Tập 2): Phần 2

  Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi Đại số 10 (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bồi dưỡng học sinh giỏi Đại số 10 (Tập 2)" trình bày các nội dung: Chương 5 - Thống kê, chương 6 - Góc lượng giác và công thức lượng giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vinhuni 13/07/2017 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số