• Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học (Tập 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô; tổng cung, tăng trưởng kinh tế, và các chính sách kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   571 p vinhuni 27/10/2017 43 4

 • Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Kinh tế học (Tập 2) (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kinh tế học (Tập 2)" của tác giả Paul A.Samuelson, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần 7 - Thương mại quốc tế và nền kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   237 p vinhuni 27/10/2017 28 2

 • Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của ngoại thương và chính sách ngoại thương trong phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển, sự chuyển hướng chính sách ngoại thương của Ấn Độ thời kỳ cải cách. Mời các...

   131 p vinhuni 13/07/2017 36 0

 • Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chính sách ngoại thương Ấn Độ thời kỳ cải cách (sách tham khảo)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 3 - ý nghĩa của cải cách chính sách ngoại thương Ấn Độ - Thực tiến và bài học. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   97 p vinhuni 13/07/2017 35 1

 • Ebook Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội: Phần 1

  Ebook Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội" cung cấp cho người đọc các đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN & CGCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh từ 1975-2005. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   321 p vinhuni 13/07/2017 29 0

 • Ebook Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội: Phần 2

  Ebook Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội", phần 2 trình bày các nội dung: Tên đề tài các thành tựu đạt được thông tin về tác giả, các giải thưởng khen thưởng, các công trình khoa học tiêu biểu đã được công bố. Mời các bạn cùng tham khảo.

   316 p vinhuni 13/07/2017 33 0

 • Ebook Niên giám thống kê 2014: Phần 1

  Ebook Niên giám thống kê 2014: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách Niên giám thống kê 2014 sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung chính như sau: Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư và xây dựng; doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể; nông nghệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội...

   155 p vinhuni 13/07/2017 38 1

 • Ebook Kinh tế Nhật Bản giai đoạn thần kỳ: Phần 1

  Ebook Kinh tế Nhật Bản giai đoạn thần kỳ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế Nhật Bản giai đoạn thần kỳ" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản từ 1951 đến 1978 và địa vị kinh tế của Nhật Bản trong thế giới tư bản, những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phát triển nhanh của nền kinh tế Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p vinhuni 13/07/2017 32 0

 • Ebook Niên giám thống kê 2014: Phần 2

  Ebook Niên giám thống kê 2014: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách Niên giám thống kê 2014 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về các vấn đề liên quan như: Công nghiệp; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính và viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá và thể thao; mức sống dân cư và an toàn xã hội. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   166 p vinhuni 13/07/2017 32 1

 • Ebook Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Ebook Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay" cung cấp cho người đọc các kiến thức lý luận về nghèo và giảm nghèo như: Các quan niệm về nghèo, các quan niệm về giảm nghèo, vấn đê nghèo trên thể giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p vinhuni 13/07/2017 32 0

 • Ebook Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Ebook Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Vấn đề giảm nghèo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thực trạng và nguyên nhân nghèo ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp chủ yếu giảm nghèo ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p vinhuni 13/07/2017 31 0

 • Ebook Kinh tế Nhật Bản giai đoạn thần kỳ: Phần 2

  Ebook Kinh tế Nhật Bản giai đoạn thần kỳ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế Nhật Bản giai đoạn thần kỳ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 3 - Những hậu quả kinh tế - Xã hội của chính sách phát triển với tốc độ cao vì lợi ích của tư bản độc quyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vinhuni 13/07/2017 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số