• Bài thuyết trình: Pháp luật về Bảo tồn đa dạng sinh học

  Bài thuyết trình: Pháp luật về Bảo tồn đa dạng sinh học

  Bài thuyết trình: Pháp luật về Bảo tồn đa dạng sinh học nêu lên khái niệm, ý nghĩa của bảo vệ đa dạng sinh học; các quy định của pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học; thực tiễn áp dụng bảo vệ đa dạng sinh học. Với các bạn chuyên ngành Luật thì đây là tài liệu hữu ích.

   12 p vinhuni 06/09/2016 37 0

 • Chuyên đề: Kỹ thuật nuôi cá trê - ĐH Bạc Liêu

  Chuyên đề: Kỹ thuật nuôi cá trê - ĐH Bạc Liêu

  Tam khảo Chuyên đề: Kỹ thuật nuôi cá trê thuộc môn học kỹ thuật nuôi cá nước ngọt giúp bạn đọc nắm được các kiến thức về phân loại cá trê, đặc điểm sinh học, phân bố, dinh dưỡng và điều kiện sống, sinh sản, kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trê, kỹ thuật ương nuôi cá bột lên cá giống trong ao đất, kỹ thuật nuôi cá trê thương phẩm và...

   35 p vinhuni 29/05/2014 59 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số