• Phân loại Hiến pháp

  Phân loại Hiến pháp

  Dưới đây là bài tập Phân loại Hiến pháp, bài tập tập trung làm rõ về các loại Hiến pháp như Hiến pháp tư sản và Hiến pháp Xã hội chủ nghĩa; Hiến pháp thành văn và Hiến pháp không thành văn; Hiến pháp cổ điển và Hiến pháp hiện đại và một số loại hiến pháp khác.

   4 p vinhuni 06/09/2016 92 0

 • Tập trung dân chủ - Luật hiến pháp

  Tập trung dân chủ - Luật hiến pháp

  Bài tập Tập chung dân chủ - Luật hiến pháp trình bày về những khái niệm chung, sự cần thiết khách quan vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ, nội dung và yêu cầu của tập trung dân chủ. Mời các bạn tham khảo bài tập để nắm bắt nội dung chi tiết.

   6 p vinhuni 06/09/2016 39 0

 • Bài tập cá nhân: Luật Hình sự

  Bài tập cá nhân: Luật Hình sự

  Bài tập cá nhân: Luật Hình sự được thực hiện nhằm giải quyết tình huống được đưa ra dựa trên Luật Hình sự. Bài tập làm rõ về giai đoạn phạm tội của A, điều khoản luật áp dụng cho hành vi của A, mức hình phạt cao nhất tòa án có thể áp dụng đối với A, trường hợp giả sử A là người nước ngoài.

   26 p vinhuni 06/09/2016 66 6

 • Luật Môi trường

  Luật Môi trường

  Luật Môi trường bao gồm những nội dung về khái niệm ý nghĩa của bảo vệ đa dạng sinh học; các quy định của pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học; thực tiễn áp dụng bảo vệ đa dạng sinh học. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới vẫn đề này.

   48 p vinhuni 06/09/2016 67 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số