• Bài thuyết trình: Pháp luật về Bảo tồn đa dạng sinh học

    Bài thuyết trình: Pháp luật về Bảo tồn đa dạng sinh học

    Bài thuyết trình: Pháp luật về Bảo tồn đa dạng sinh học nêu lên khái niệm, ý nghĩa của bảo vệ đa dạng sinh học; các quy định của pháp luật về bảo vệ đa dạng sinh học; thực tiễn áp dụng bảo vệ đa dạng sinh học. Với các bạn chuyên ngành Luật thì đây là tài liệu hữu ích.

     12 p vinhuni 06/09/2016 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số