• Bài giảng Bài 4: Nghị viện các nước

  Bài giảng Bài 4: Nghị viện các nước

  Bài giảng Bài 4: Nghị viện các nước sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí, vai trò của nghị viện trong bộ máy nhà nước; chức năng, thẩm quyền của nghị viện; cơ cấu của nghị viện; quy chế làm việc và thủ tục làm luật. Mời các bạn tham khảo.

   9 p vinhuni 06/09/2016 50 1

 • bài giảng luật hiến pháp

  bài giảng luật hiến pháp

   20 p vinhuni 28/03/2015 48 2

 • luật hiến pháp

  luật hiến pháp

   15 p vinhuni 28/03/2015 37 1

 • hiến pháp 2013

  hiến pháp 2013

   184 p vinhuni 28/03/2015 41 1

 • chương 1 luật hiến pháp

  chương 1 luật hiến pháp

   37 p vinhuni 28/03/2015 31 0

 • bài giảng luật hiến pháp

  bài giảng luật hiến pháp

   240 p vinhuni 28/03/2015 212 1

 • luật hiến pháp

  luật hiến pháp

  Luật HPNN: Chương trình tổng thể • Tuần 1: Những vấn đề lý luận về luật hiến pháp và hiến pháp • Tuần 2: Chính thể và các đảng phái chính trị • Tuần 3: Pháp luật bầu cử và mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân • Tuần 4: Nghị viện các nước • Tuần 5: Chính phủ và nguyên thủ quốc gia các nước • Tuần 6: Hệ thống tư pháp...

   9 p vinhuni 28/03/2015 44 1

 • Chuyên đề: Kỹ thuật nuôi cá trê - ĐH Bạc Liêu

  Chuyên đề: Kỹ thuật nuôi cá trê - ĐH Bạc Liêu

  Tam khảo Chuyên đề: Kỹ thuật nuôi cá trê thuộc môn học kỹ thuật nuôi cá nước ngọt giúp bạn đọc nắm được các kiến thức về phân loại cá trê, đặc điểm sinh học, phân bố, dinh dưỡng và điều kiện sống, sinh sản, kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá trê, kỹ thuật ương nuôi cá bột lên cá giống trong ao đất, kỹ thuật nuôi cá trê thương phẩm và...

   35 p vinhuni 29/05/2014 59 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số